Erasmus+: Take the e-Train project (2017-2019)

E+train és un projecte adreçat a alumnat d’educació infantil i primària que té com a principal objectiu instaurar i potenciar una nova metodologia d’aprenentatge als centres socis sobre el  treball cooperatiu com a base en la resolució de problemes. A partir d’un mateix fil conductor, el tren, com a mitjà de comunicació que facilita la proximitat entre països de la unió, i amb l’ús de les noves tecnologies es pretén que l’alumnat desenvolupi competències tan acadèmiques com socials, que el capacitin per a ser en un futur un ciutadà europeu capaç d’adaptar-se a les situacions canviants del seu entorn social.

Durant els dos anys, a part de fer moltes activitats de manera cooperativa, com la creació d’un CD amb cançons sobre trens, un conte creat i il·lustrat per tots els alumnes i una gran maqueta de trens, hi hauran 6 mobilitats de mestres i alumnes que ens permetrà conèixer de manera directa i vivencial les diferents formes de viure i aprendre.  

El projecte és per dos anys i estem agermanats amb una escola de cadascun d’aquests països: Polònia, Grècia, Itàlia, Lituània i Eslovàquia. Noslatres serem els coordinadors del projecte.

Els objectius principals del projecte són:

  1. Instaurar i potenciar una nova metodologia d’aprenentatge als centres socis sobre el  treball cooperatiu.
  2. Desenvolupar capacitats i habilitats que permetin als alumnes fer front a la resolució de  problemes.
  3. Donar la possibilitat d’aprendre als nostres alumnes en un entorn virtual que afavoreixen el desenvolupament  de competències i habilitats necessàries pel futur.
  4. Augmentar la competència lingüística dels nostres alumnes en llengua anglesa en l’ús quotidià de relació dins d’un treball cooperatiu amb els companys d’altres països.
  5. Desenvolupar la consciencia ecològica i un sentit de responsabilitat amb el medi ambient.
  6.  Explorar i entendre què és  Europa i què vol dir ser ciutadans europeus.
  7. Desenvolupar una actitud oberta i tolerant envers altres cultures.
  8. Enriquir la nostra practica educativa.
  9. Potenciar la integració social.

Per a més informació, visita el compte de Twitter i a la web del Projecte
Link Trencaclosques
Articles de difussió.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.