Serveis

L’escola i en col·laboració amb l’AMPA d’aquesta ofereix un conjunt de serveis que tenen l’objectiu de donar oportunitats als infants del centre i les seves famílies en l’educació integral com a persones en societat, tot facilitant una conciliació escola-família-societat.

Els diferents serveis que s’ofereixen són:

  • Menjador escolar
  • Acollida
  • Activitats extraescolars
  • AMPA