Projecte “Molt a Dir”

Projecte dissenyat per potenciar el desenvolupament personal i grupal i l’aprenentatge entre iguals, sent pròpiament un instrument de comunicació i interacció entre alumnes i mestres.Persegueix els següents objectius: construir coneixement compartit, potenciar la competència comunicativa, fomentar la participació, la cooperació i la cohesió dels alumnes de l’escola, treballar les emocions en societat, compartir interessos, regular la vida escolar…

En definitiva la comunicació oral entesa com a desenvolupament i aprenentatge d’habilitats lingüístiques i comunicatives i com a desenvolupament cognitiu, tant en el pla individual com el col·lectiu i social. Aprendre a parlar i pensar, i parlar i pensar per aprendre.