Activitats extraescolars

Degut a la pandèmia, durant el primer trimestre no s’ofereixen activitats extraescolars.
Podeu consultar en la web de l’AFA de l’escola, les extraescolars que es van dur a terme el curs 2019-20.