Trobades amb famílies a l’inici del curs 19-20

Trobada P3 – Dijous 5 de setembre a les 17.00h.
Trobada P4 – Dimarts 17 de setembre a les 17.00h.
Trobada P5 – Dimarts 17 de setembre a les 17.00h.
Trobada 1r –  Dijous 19  de setembre a les 17.00h.
Trobada 2n – Dijous 19  de setembre a les 17.00h.
Trobada 3r –  Dilluns 16 de setembre a les 17.00h.
Trobada 4t –  Dilluns 16 de setembre a les 17.00h.
Trobada 5è – Dimecres 18 de setembre a les 17.00h.
Trobada 6è – Dimecres 18 de setembre a les 17.00h.