Educació Artística

Les manifestacions artístiques formen part del nostre entorn, incideixen en la vida de les persones i permeten espais de relació en els quals flueixen experiències, significats, emocions, idees i pensaments. L’educació artística té per objectiu desenvolupar les competències perceptives i d’expressió que permetin als alumnes comprendre el seu entorn i els mons artístics i culturals i adquirir eines per comunicar-se amb els llenguatges de les arts. L’aprenentatge de l’art, i a través de l’art, genera coneixement i transferència a altres situacions i contextos tot desenvolupant un pensament crític, obert i flexible.

L’educació artística també té una gran rellevància des d’una perspectiva social i cultural. L’educació artística treballa també el sentit estètic i creatiu de l’expressió i comunicació corporal i musical i de manera especial per mitjà de la dansa i la interpretació coral i instrumental.