La comunitat educativa de l’Institut La Romànica condemna qualsevol tipus de violència o vulneració dels Drets Humans, sense cap tipus de connotació política.