Preinscripció – Batxillerat

Recordeu que els alumnes que acaben 4t d’ESO al centre, no han de fer la preinscripció al Batxillerat si es cursa al mateix centre.

Presentació de sol·licituds 11 al 17 de maig 2021
Termini per adjuntar la documentació Fins al 18 de maig de 2021
Llistes amb el barem provisional 8 de juny de 2021
Presentació de reclamacions del 9 al 15 de juny de 2021
Llistes amb puntuació un cop resoltes les reclamacions 18 de juny de 2021
Sorteig 18 de juny de 2021, a les 11h
Llista ordenada 23 de juny de 2021
Llista d’alumnes admesos i llista d’espera 9 de juliol de 2021
Període de matriculació 12 al 16 de juliol de 2021
Període de matrícula extraordinària per als alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre 7 al 10 de setembre de 2021

– Oferta inicial de places

Informació sobre la preinscripció

Consulta els criteris d’assignació de plaça

Fes la sol·licitud

Fes el seguiment de la teva sol·licitud

Consulta les llistes