Xerrada sobre Edificació Modular integral

Poc abans de vacances de Nadal  El Sr. Albert Espinalt, en representació de l’empresa Compact Habit    va  impartir una xerrada sobre la Edificació Modular integral als estudiants del cicle de Projectes d’Edificació, a títol personal també veren assistir alguns professors del centre.

Tots els assistents , incloent el conferenciant, varem trobar altament positiva la xerrada.

Passem a fer cinc cèntims del més significatiu de la xerrada,

 Partim de mòduls de geometria  prismàtica  de formigó armat, els quals es combinen entre ells  per oferir una amplia gamma  de formes de l’edifici acabat molt variada, donant resposta a la singularitat de cada projecte.

Industrialitzem el procés de  l’execució de l’Edifici.  Per fer-ho possible, un alt percentatge de l’edifici (entre  el 80% i el 90%),  s’executa a fabrica en condicions òptimes la qual cosa implica:

  • Incrementar la qualitat d’execució i en conseqüència  del producte final.
  • Millorem la qualitat del treball dels operari.
  • Minimitzem temps morts durant el procés a fàbrica.
  • Minimitzem la durada d’execució a la ubicació definitiva de l’edifici, ja que sols restarà connectar les instal·lacions, acoblar  els diferents mòduls  i fer els últims acabats. Tot això, en un edifici  executat amb Compact Habit pot reduir els terminis general d’obra fins a un 70% respecte d’obra convencional.
  • Aquest sistema mòduls acoblats  també està pensat per facilitar el canvi d’ubicació de l’edifici quant el propietari així ho decideixi, modificant o no la seva geometria,  tant com ens permeti  el seu sistema d’acoblament. En fer-ho el cost de l’operació es minimitza i la qualitat d’edifici no es veu afectada.
  • …..

És a dir, estem davant d’una  innovació tecnològica en l’Edificació de  KM 0.

Per més informació Adreça WEB  de la empresa”