Autònoms a Manresa

L’any passat Manresa va ser la ciutat on més van créixer els autònoms a Catalunya. El nombre de persones que treballen per compte propi va augmentar l’1,8% el setembre del 2020 respecte del mateix mes d’un any abans. Aquí a Manresa la taxa va passar de 4.479 autònoms el setembre del 2019 a 4.532 un any després, és a dir, va haver-hi 53 nous autònoms.

D’entre les 23 ciutats de Catalunya de més de 50.000 habitants Manresa va ser l’única que va créixer més de l’1%.

L’única ciutat que es va apropar a Manresa va ser Sant Cugat amb un increment d’1,05%. Manresa també va experimentar una evolució positiva en el nombre d’autònoms en la construcció (0,2%), tot i ser el municipi de més de 50.000 habitants on menys va augmentar aquesta xifra d’entre les ciutats on va créixer el nombre d’autònoms al sector, en aquest sector va augmentar en tots els municipis d’aquest grup de població excepte a Sant Cugat, Mollet del Vallès, Lleida, Cerdanyola del Vallès, Girona i Terrassa.

A la indústria Manresa va ser una de les ciutats grans on més es va reduir el nombre d’autònoms, el 5,24%.

Al sector primari, el nombre d’autònoms manresans també va créixer un 2,53%, però va ser la ciutat d’entre les que aquesta xifra va augmentar on ho va fer en menor mesura.

Manresa, tot i tenir un gran creixement en serveis, no és la ciutat que té un dels perfils més orientats als serveis, d’entre els seus autònoms. Del total de 4.532 que figuraven registrats el setembre del 2020, 3.524 ho eren en el sector serveis, el que suposa el 77,76%