INFORMACIÓ METEOROLÒGICA

Informació actualitzada del temps a l’Observatori de l’Ebrehttp://www.obsebre.es
Informació actualitzada de Catalunya i península Ibèricahttp://www.infomet.am.ub.es//
Informació actualitzada a Europahttp://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsreaeur.htmlMapes (Kartenarchiv) de reanàlisi NCEP (1948-actual) i NOAA-CIRES (1871-1947), de pressió 500hPa geopotencial de superfície i 850 hPa temperatura.