Llibres de text i lectures

llibres-text1

CURS 2021-2022

ESO

Llibres de text (curs 2021-2022) actualitzat

Lectures obligatòries ESO (curs 2021-2022)

BATXILLERAT

Llibres de text (curs 2021-2022) actualitzat

Lectures obligatòries batxillerat (curs 2021-2022)

 

*Veg. la informació per comandes dels socis de l’AMPA.

 

CURS 2020-2021

ESO

Llibres de text (curs 2020-2021)

Lectures obligatòries ESO (curs 2020-2021)

BATXILLERAT

Llibres de text (curs 2020-2021)

Lectures obligatòries batxillerat (curs 2020-2021) actualitzat 28-10-2020

 

CURS 2019-2020

ESO

Llibres de text (curs 2019-2020)

Lectures obligatòries ESO (curs 2019-2020)

BATXILLERAT

Llibres de text (curs 2019-2020)

Lectures obligatòries batxillerat (curs 2019-2020)

 

CURS 2018-2019

ESO

Llibres de text (curs 2018-2019)

Lectures obligatòries ESO (curs 2018-2019)


BATXILLERAT

Llibres de text (curs 2018-2019)

Lectures obligatòries batxillerat (curs 2018-2019)

 

CURS 2017-2018

ESO

Llibres de text (curs 2017-2018)

Lectures obligatòries ESO (curs 2017-2018)


BATXILLERAT

Llibres de text (curs 2017-2018)

Lectures obligatòries batxillerat (curs 2017-2018)

 

CURS 2016-2017

ESO

Llibres de text (curs 2016-2017)

Lectures obligatòries (curs 2016-2017)

BATXILLERAT

Llibres de text (curs 2016-2017)

Lectures obligatòries (curs 2016-2017)

 

CURS 2015-2016

ESO

Llibres de text (curs 2015-2016)

Lectures obligatòries (curs 2015-2016)

BATXILLERAT

Llibres de text (curs 2015-2016)

Lectures obligatòries (curs 2015-2016)

CURS 2014-2015

ESO
Llibres de text (curs 2014-2015)

 
 
BATXILLERAT

Llibres de text (curs 2014-2015)

 

CURS 2013-2014

BATXILLERAT
Llibres de text (curs 2013-2014)
Lectures prescriptives de llengua catalana i castellana (actualització febrer 2013)

 

ESO
Llibres de text (curs 2013-2014) 

 

CURS 2012-2013

BATXILLERAT

Llibres de text (curs 2012-2013)

 

ESO

Llibres de text (curs 2012-2013)
Lectures obligatòries ESO (curs 2012-2013) 

 
CURS 2011-2012

Lectures obligatòries ESO (curs 2011-2012)
Lectures obligatòries batxillerat (curs 2011-2012)

CURS 2010-2011

Lectures obligatòries (curs 2010-2011)

Save

Save

Save