Copisteria

La copisteria és un servei de reprografia gestionat per consergeria

Es fan fotocopies (a 6 cèntims) i dossiers encomanats pel professorat. No es fotocopien llibres.