Famílies

Les famílies tenen un paper clau en l’educació dels seus fills i en el funcionament de l’institut, ja que participen en el consell escolar i disposen d’una associació de mares i pares (AMPA).