Juguem per xalar

L’INSTITUT
CRISTÒFOL DESPUIG FOMENTA L’ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE
El
passat divendres 31 de gener, dins del projecte Esport al Pati, es va organitzar
la primera edició del Juguem per xalar.