Llengua àrab

Com la resta d’escoles i instituts del municipi de Tortosa, oferim les classes d’àrab que formen part del Programa d’Ensenyament de Llengua Àrab i Cultura Marroquí (LACM), desenvolupat pel vigent Conveni de Cooperació Cultural entre el Departament d’Ensenyament i el Govern del Regne de Marroc.

Les finalitats del curs són les següents:

-Garantir els drets plurilingües de l’alumnat amb classes de llengua àrab i cultura marroquí a tot l’alumnat del sistema educatiu català que voluntàriament ho sol·liciti.

-Facilitar la adquisició d’estratègies escolars per al desenvolupament del llenguatge i els hàbits bàsics d’assistència, puntualitat i sostenibilitat de l’esforç de l’aprenentatge.

-Millorar les habilitats socials i la cohesió en la diversitat, dins el marc de l’educació intercultural, amb els principis de convivència i inclusió.