Matrícula ESO

PERÍODE DE MATRÍCULA curs 2020-2021

Alumnes preinscrits amb plaça assignada:

del 13 al 17 de juliol de 2020

La llista d’alumnes matriculats al centre procedents del procés de
preinscripció i admissió es publica el 30 de setembre de 2020.