Atenció a l’usuari

Desiderates 

Ompliu aquest qüestionari per fer-nos arribar suggeriments, queixes i opinions.

Ompliu aquest qüestionari i demaneu un llibre per a la biblioteca.

Equip responsable

Albert Aragonés (tutoria tècnica)
Cinta Cabrera (voluntariat)
Cinta Garcia
Begoña López

Contacte

biblioteca@insdespuig.cat