Aportacions de les famílies

En el consell escolar de 29 de setembre de 2011 es va aprovar la proposta de la direcció de l’institut de demanar que cada alumne/a abonés una quota anual de 15 € de suport per tal de cobrir determinades despeses que al llarg del curs es van produint i que són:

  • Ús de material comú: paper, tinta, fotocòpies, pintures, etc.

A tot l’alumnat que s’incorpora al centre es donaria una carpeta exclusiva de l’institut.