Auxiliar de conversa en anglès i francès

Els auxiliars de conversa en els centres catalans són un recurs de primer ordre per a estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món.

La seua tasca educativa dóna suport lingüístic a les activitats programades pel tutor o tutora d’aula, amb un objectiu comú: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l’oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal.

Al nostre institut disposem d’auxiliar de conversa a ESO i batxillerat des del curs 2012-2013.

Élodie Dupont. Francès. Curs 2012-2013. Mostra d’activitats: Chocolat.
Fergus Taylor. Anglès. Curs 2013-2014. Mostra d’activitats: Landmarks.
Quentin Castel. Francès. Curs 2014-2015.
William Guiraud. Francès. Curs 2016-2017.
Abdelkrim Rougui. Francès. Curs 2019-2020.
Lucille Glénat. Francès. Curs 2020-2021.

 

Més informació: Programa d’auxiliars de conversa de Catalunya (XTEC)