Mediació escolar

 

Per a accedir al servei, cal demanar–ho prèviament enviant una sol·licitud a
la professora Carme Castellà (mcastella@insdespuig.cat), responsable del servei.

Per a més informació, descarregeu-vos aquesta presentació.