Reunions d’inici de curs amb les famílies

Dilluns 7 i dimarts 8 d’octubre convoquem les famílies a les reunions d’inici de curs amb els tutors i tutores de cada grup.

Dilluns 7 d’octubre de 2019, alumnat de batxillerat:

1r i 2n batxillerat, a les 19.30 h.

Dimarts 8 d’octubre de 2019, alumnat d’ESO:

1r ESO, a les 19 h.
2n ESO, a les 19.30 h.
3r ESO, a les 20 h.
4t ESO, a les 20.30 h.