Batxibac

Què és el batxibac?

És un acord entre els governs de França i Espanya per tal que els alumnes,
quan acabin el batxillerat, tinguin una doble titulació de Batxillerat i Baccalauréat.

Quins són els seus objectius?

· Afavorir la mobilitat dels joves a nivell europeu, permetent l’accès de ple dret a
qualsevol universitat dels dos països i també de la regió del Quebec, al Canadà.
· Facilitar la insersió dels joves i la mobilitat dins del món laboral.

Condicions per accerdir al batxibac

L’alumnat ha de demostrar un nivell B1 de llengua francesa.

Quin currículum haurà d’acreditar l’alumnat de batxibac?

a) Les matèries pròpies del batxillerat: comunes, específiques, optatives
i treball de recerca.
b) Un terç del curriculum en francès, sense que suposi increment lectiu:

·Llengua francesa, 8 hores
·Literatura francesa, 6 hores
·Història, 4 hores
·Tutoria, 2 hores
·Treball de recerca, 1 hora
·Intercanvi o voluntariat, 1 hora

Proves

Per obtenir la doble titulació els alumnes hauran de:

·Superar totes les matèries de batxillerat.
·Haver acreditat les hores de formació en francès.
·Superar la prova externa que tindrà lloc a finals de curs sobre continguts
de les matèries específiques: llengua i literatura francesa (oral i escrita)
i història d’Espanya i França (escrita).

La nota de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions
de les matèries específiques. Per superar-la, cal tenir almenys un 5 de mitjana
i una nota mínima de 5 en la prova de llengua i literatura francesa.

Avaluació i accés a la universitat

La nota final del batxillerat està formada pel 90% de la mitjana
de les assignatures cursades més el 10% del treball de recerca.

La nota final del baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70%
de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global
de la prova externa.

Per tant, l’alumne tindrà dues notes per accedir a la universitat:

· la nota de Batxillerat, que inclou la nota mitjana del batxillerat, la nota
de la fase general de les PAU i, si s’escau, la nota de la fase específica de les PAU.

· la nota Baccalauréat, que, si s’escau, podrà anar acompanyada de la fase específica de les PAU.

L’alumne/a podrà utilitzar la que li sigui més avantatjosa.

Exàmens DELF

Des del Departament de llengües estrangeres volem aprofundir en l’ensenyament
de la llengua francesa i és per aquest motiu que considerem important poder
presentar els alumnes interessats als exàmens DELF.

DELF significa “Diploma d’Estudis de Llengua Francesa” i són els únics diplomes
oficials de francès com llengua estrangera atorgats pel Ministeri Francès d’Educació
Nacional. Són diplomes reconeguts internacionalment dividits en els nivells A1, A2, B1, B2.

Des de fa tres anys és una iniciativa conjunta del Departament d’Ensenyament
i l’Institut Francès de Barcelona sobre els exàmens de francès als instituts públics.
Aquest fet comporta una reducció d’un 30% del preu de l’examen i que les proves
de l’examen es facin a Tortosa.

A part del batxibac, el nostre centre continuarà presentant l’alumnat a aquestes
proves oficials amb la finalitat que estiguin més ben dotats per incorporar-se
al món laboral i conviure en una societat plurilingüe.

 

Descarregueu-vos el full informatiu.

 

Més informació:

Batxibac (doble titulació batxiller – baccalauréat). XTEC

Centres que imparteixen la doble titulació batxillerat-baccalauréat. Curs 2020-2021

Recursos per a l’alumnat:

Batxibac (XTEC)

Francès: recursos (XTEC)

Francès (Pearltrees de l’Institut Cristòfol Despuig)