Impuls de la lectura

El nostre institut participa en el projecte L’Impuls de la lectura promogut pel Departament d’Ensenyament i compta amb les eines d’actuació següents:

Biblioteca escolar

El nostre institut ha participat des del seu inici en el projecte Biblioteca escolar puntedu, amb una durada de tres anys. + info

Compta amb l’equipament d’una biblioteca de més de 5.000 llibres, catàleg en línia, un web divulgatiu diversos blocs de de dinamització de la lectura i la creació literària, etc.

Lectura autònoma

El nostre institut va iniciar el curs 2014-2015 la implantació d’una franja horària de 1/2 hora dos dies a la setmana dedicades a la lectura autònoma.

El curs 2015-2016 es van incrementar de dos a tres i des del curs 2016-2017 són cinc els dies que l’alumnat d’ESO dedica 1/2 hora diària a la lectura autònoma.

Formació ILEC

El nostre institut ha acomplert una formació del professorat de tres anys de durada (2015-2018) amb dos cursos obligatoris cada any (els dos primers adreçat a tots els membres del claustre i el tercer al professorat de ciències socials i naturals) i un altre per a l’equip impulsor del centre. +info

Per més informació, consulteu la web Impuls de la lectura (XTEC)