Presentació

 

L’Institut Cristòfol Despuig de Tortosa té com a objectius millorar els resultats educatius del seu alumnat, millorar la cohesió social i millorar l’entorn de treball i la comunicació interna i externa del centre. 

Aquests objectius es concreten en estratègies i actuacions diverses que tenen com finalitat aconseguir l’èxit educatiu i anar cap a l’excel·lència: l’acurat seguiment tutorial, la intensificació del treball conjunt amb les famílies, el foment de la lectura, l’aposta per les noves tecnologies, el treball en equip, la transparència informativa, l’aprenentatge de llengües (anglès, francès i alemany), la gestió de les emocions, la mediació escolar, les escoles verdes, la descoberta de la ciutat, etc.

Les dimensions físiques i humanes de l’institut són mitjanes, cosa que afavoreix un alt grau de coneixement i seguiment dels alumnes i famílies. 

S’utilitzen diverses estratègies (grups d’ampliació, desdoblaments, atenció individualitzada, treball conjunt del professorat, grups de reforç…) per tal d’exigir a cada alumne el màxim de les seues possibilitats i proporcionar un alt nivell acadèmic.

Tenim també el compromís d’obrir-nos a la ciutat en diversos vessants: culturals, esportius, formatius… És un dels reptes que tenim com a centre públic que som.

Una mica d’història

El curs 2010-2011 es va crear l’Institut de Tortosa, que va passar a anomenar-se Institut Cristòfol Despuig el curs 2011-2012 i va començar el curs en un emplaçament nou, l’edifici Betània, un cop la Universitat Rovira i Virgili s’havia traslladat al campus de Remolins. 

El curs 2014-2015 l’alumnat de 1r i 2n d’ESO es va instal·lar en el complex educatiu de Sant Llàtzer i el curs 2015-2016 s’ha fet el trasllat de tot l’alumnat del centre.