MATRÍCULA CURS 2021-22

La propera setmana, del 14 al 18 de juny totes les famílies que heu sol·licitat plaça al nostre centre per 1r d’ESO cal que formalitzeu la matrícula pel curs 2021-2022.
 Les famílies que heu sol·licitat plaça per 2n, 3r i 4t d’ESO cal que realitzeu la matrícula  del 28 de juny al 2 de juliol.
 
Per formalitzar la matrícula cal que envieu un correu electrònic  a aquesta mateixa adreça amb el títol “Matrícula alumnat nou”.
Al correu heu d’adjuntar :
-Imprès de Matrícula complimentat i signat.
-Còpia actualitzada de la cartilla de vacunacions.
-2 fotografies mida carnet .
-En cas que l’alumne/a sigui al·lèrgic a algun aliment Certificat mèdic on consti el tipus d’al·lèrgia.
-Altra documentació que considereu important(Per ex.: Certificat Mèdic, en cas de problemes físics que impedeixin les activitats pròpies de l’educació física…)
-Documentació del centre ( “custòdia”, “malalties”, “educació en valors o religió”, “autorització recollida”, “drets d’imatge”, “sortides curriculars”, “segona llengua estrangera-alemà ).
-Copia del rebut de pagament de la matrícula (adjuntem full de pagament).
Us subratllem la importància de realitzar la matrícula dins dels terminis establerts. No formalitzar la matrícula dins de termini suposa la renúncia a la plaça sol·licitada.

Documentació curs 2020-21

Recordeu que cal que els vostres fills i filles portin la següent documentació signada:

Declaració responsable 

Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la Covid-19 als centre educatius

La carta d’inici de curs que correspongui segons l’alumne/a:

Carta als pares 20-21_1r

Carta als pares 20-21_2n

Carta als pares 20-21_3r

Carta als pares 20-21_4t

Carta de compromís educatius 2020-2021:

Carta de compromís educatiu 20-21

L’Institut ja té una aula d’informàtica portàtil

Des d’aquest curs 2020-2021, l’Institut de Roda de Berà compta amb una  nova aula d’informàtica portàtil dotada amb 10 ordinadors.

Aquesta recurs complementa la dotació informàtica del centre i amplia les possibilitats que fins ara tenien els nostres alumnes d’accedir a les noves tecnologies. A banda, aquesta nova aula d’informàtica portàtil permetrà oferir un servei addicional, atès que en cas de confinament es podran prestar els equips a les famílies especialment vulnerables.

Aquest equipament  ha estat possible gràcies a la subvenció que l’Ajuntament de Roda de Berà, en virtut del Decret d’Alcaldia núm. 2020-2406,  ha concedit a l’Associació de Pares i Mares de l’Institut de Roda de Berà. El pressupost total del projecte ha estat de 3.990,00€ i la subvenció ha cobert el 70% del cost total (2820 €).

Ja tenim guanyadors del Concurs Literari Sant Jordi – Cartes amb cor

Ja tenim guanyadors del Concurs Literari Sant Jordi. Els alumnes i textos guanyadors (cliqueu a sobre del nom per llegir-los) són els següents:

Categoria 1r i 2n d’ESO

Helena Mestre, de 1r D

Iker Fernández, 2n D

Categoria 3r i 4t d’ESO

Yolanda López, 3r A

Paula Bernat, 4t B

L’enhorabona als guanyadors (Quan puguem tornar al centre, us lliurarem el premi) i a totes les persones que han participat. Recordeu, però, que el més important és que  ara feu feliç algú fent arribar les vostres cartes als següents centres sanitaris: