Recuperació pendents cursos anteriors

 

Dilluns 16 de març Dimarts 17 de març Dimecres 18 de març
8-9 Català: prova escrita Llengua anglesa: prova escrita  Matemàtiques: prova escrita i treball (s’ha de presentar el dossier del Moodle per poder fer la prova)
10-11 Tecnologia: prova escrita i treball (s’ha de presentar el treball per poder fer la prova) Socials: prova escrita i treball (s’ha de presentar el treball per poder fer la prova) Ciències Naturals: treball
     
11.30-12.30 Castellà: prova escrita Educació física: treball (si no l’entreguen, hauran de fer la prova escrita) Plàstica: treball
Alternativa i religió: treball Música: treball
Ciutadania: treball

Nota: Per a més detalls, poseu-vos en contacte amb el professor que us imparteix la matèria en el curs actual. L’alumnat que hagi de recuperar Alternativa i/o Ciutadania, ha d’adreçar-se al Jordi Cervera, cap d’estudis.