Normes del centre (NOFC)

Les NOFC (Normes d’organització i funcionament del centre) constitueixen els principis sobre les quals funciona tota la dinàmica de l’institut  tan des del punt de vista acadèmic com del punt de vista de la convivència i la interacció de tota la comunitat educativa.

Les NOFC han estat redactades per equips de professors i professores que, havent copsat les dinàmiques del centre, han elaborat cada norma tenint en compte la legislació vigent que marca el departament d’ensenyament.

Un cop redactades, han estat aprovades pel Claustre i pel Consell Escolar.

En signar la  Carta de Compromís Educatiu, les famílies es donen per assabentades dels continguts de les NOFC i junt amb la direcció del centre es comprometen a acceptar-les i complir-les.