Informació relativa al curs 2019-20

Cap de departament: Txema Solsona Díaz

Resta de professors: Héctor de Luna Moreno, Gerard Duran Buch, Núria Vila Reig