Informació relativa al curs 2019-20

Cap de departament: Maria Hernández Pérez

Resta de professors: Cèlia Farré Guiteras, David García Valverde, Víctor Rivero Sánchez, Juliana Sánchez Perianes, Josep M. Tarrés Massaguer, Rosa Maria Vidal Aguilar