Dut a terme en el marc de la USEE del centre en col·laboració amb l’Ajuntament de Mollet. Permet als alumnes de 4t d’ESO desenvolupar competències pre-professionals a través d’estades  pràctiques als centres cívics del municipi. Aquest curs estem a l’espera d’iniciar el projecte amb altres sectors laborals de l’ajuntament: obres i serveis i parcs i jardins.