L’institut

“Creiem en la persona que hi ha darrera de cada alumne”

L’institut Vicenç Plantada de Mollet del Vallès és un centre públic d’ensenyament, que imparteix Educació Secundària Obligatòria i estudis post obligatoris de Batxillerat i Cicles Formatius.

Actualment, els alumnes poden cursar el batxillerat en les modalitats de Ciències i Tecnologia, d’Humanitats i de Ciències Socials amb la possibilitat de cursar a la vegada el Batxibac.

Respecte de la formació professional s’imparteixen: el Cicles Formatius de Grau Mitjà de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural i el Grau Superior (1r i 2n curs) d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives.

Com a centre d’ensenyament públic, volem aconseguir l’educació integral de l’alumnat, tenint en compte l’adquisició de coneixements i la formació en valors en un entorn educatiu que vol ser integrador i inclusiu, identificat amb els valors propis de l’ensenyament públic al nostre país: equitat, laïcitat i catalanitat.

Això implica el compromís d’obtenir la màxima qualitat de formació per l’alumnat amb bones capacitats d’aprenentatge, la qual cosa desenvolupem amb el Projecte Columbus d’integració de llengües estrangeres a l’ESO, les proves Cangur de matemàtiques, el projecte Asimov (robòtica i programació), la doble titulació Batxillerat-Baccalauréat i el Projecte Terra al Batxillerat. A més a més treballem amb mesures compensadores adreçades específicament als sectors socials més desafavorits i amb menors expectatives educatives.

Per a aconseguir-ho, l’Institut Vicenç Plantada considera imprescindible una pràctica educativa basada en l’assumpció per part de tota la comunitat educativa dels valors dels quals aquest objectiu és inseparable: solidaritat, catalanitat, multiculturalitat, inclusió, esforç, treball competencial, cooperació i diàleg en un entorn digital.