Què és?

El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana.

Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

El servei comunitari comprèn una part d’aprenentatge que es realitzarà dins l’horari escolar i d’un servei actiu a la comunitat que es durà a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labora.

El servei comunitari al nostre Institut

Al nostre institut es realitzarà a 3r d’ESO. El servei comunitari estarà molt lligat a l’optativa del nivell. Durant les primeres setmanes del curs, se’ls presentaran els diferents projectes, amb xerrades de les diferents entitats col·laboradores.

Es farà un seguiment de l’alumnat entre institut i entitats.

Participació activa del Servei Comunitari

Per tal de desenvolupar el Servei Comunitari els alumnes han de triar per ordre de preferència fins a 3 projectes, tot tenint en compte que alguns estaran condicionats a estar cursant una optativa concreta. Se’ls assignarà un projecte.

Els alumnes de Biologia i Geologia de 4t d’ESO inspeccionen la Riera de Caldes al seu pas per Palau de Plegamans

L’Institut Vicenç Plantada participem per primer cop en una recerca col·laborativa dins del Projecte Rius de l’Associació Hàbitats. Aquest projecte recull dades dels rius de Catalunya a partir d’una xarxa de voluntaris que, primavera i tardor, inspeccionen un tram d’un riu i envien les dades… Llegeix més»