Què és?

El Servei Comunitari és un instrument per desenvolupar una de les competències bàsiques marcades pel currículum de secundària, la competència social i ciutadana.

Té com a objectiu garantir que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc curricular experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

És una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte on l’alumne posa el seu coneixement i competències al servei dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la pràctica.

El servei comunitari comprèn una part d’aprenentatge que es realitzarà dins l’horari escolar i d’un servei actiu a la comunitat que es durà a terme fora d’aquest horari, d’acord amb les necessitats de l’entitat amb què es col·labora.

El servei comunitari al nostre Institut

Al nostre institut es realitzarà a 3r d’ESO. El servei comunitari estarà molt lligat a l’optativa del nivell. Durant les primeres setmanes del curs, se’ls presentaran els diferents projectes, amb xerrades de les diferents entitats col·laboradores.

Es farà un seguiment de l’alumnat entre institut i entitats.

Participació activa del Servei Comunitari

Per tal de desenvolupar el Servei Comunitari els alumnes han de triar per ordre de preferència fins a 3 projectes, tot tenint en compte que alguns estaran condicionats a estar cursant una optativa concreta. Se’ls assignarà un projecte.