Suposa  l’agrupació d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge amb Projecte de Diversificació Curricular que permet :

  • Aconseguir la capacitació competencial bàsica i acreditar-la (sempre que sigui possible) amb el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
  • Realitzar, a l’acabament de l’etapa, itineraris acadèmics adaptats a la persona de l’alumne i a l’entorn proper: cicles formatius de grau mig (CFGM) i/o formació professional inicial (PFI antic PQPI, programes de qualificació professional inicial).

El curs 2013-2014,  el nostre centre va participar en el Seminari de Projectes de Diversificació Curricular del Departament d’Ensenyament.