Informació relativa al curs 2019-20

Des de l’INS Vicenç Plantada apostem decididament per la inclusió de tot el nostre alumnat des de recursos com la SIEI, l’Aula Oberta (UAC I i UAC II), la mestra de pedagogia terapèutica i l’orientadora educativa del centre; així com en l’execució, entre d’altres, de projectes educatius i grups reduïts.

Cap de departament: Núria Carbó Solanelles

El departament d’inclusió està format per:

  • AULAUAC (projecte de diversificació curricular): Paco Gómez Fernández, Josep Maria Tarrés, Josep Maria Tarrés Massaguer
  • SIEI (Suport Intensiu per a l’Educació Inclusiva): Miriam Monterrubio Marín, Montserrat Chaparro Garcia, Carme Flaqué Terradas, Elisabet Carabante Corral i Jessica Garcia Ortiz
  • POE (professor orientador educatiu de centre): Núria Carbó Solanelles
  • MPT (mestra pedagogia terapèutica): Àngels Almendros Muñoz
  • Aula d’acollida: Lourdes Tortajada Albero

Us animem a que visioneu aquest petit vídeo, molt instructiu, sobre la importància d’una educació inclusiva en els nostres centres.