GEP: Grup d’experimentació per al Plurilingüisme

El Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme es posa en marxa per assolir els objectius d’Europa 2020 vers la competitivitat europea, els principis d’internacionalització i d’èxit escolar,  i s’alinea amb els compromisos de qualitat del Marc per al plurilingüisme del sistema educatiu a Catalunya.

El nostre centre, amb l’experiència de portar des del curs 2010-2011 treballant pel plurilingüisme amb el nostre projecte Columbus, inicia la participació en el projecte GEP (Grup d’ Experimentació per al Plurilingüisme) a partir del curs 2018-2019 amb l’objectiu de millorar la competència lingüística i comunicativa de l’alumnat a partir d’un model d’ensenyament plurilingüe propi del sistema educatiu a Catalunya. Per tal assolir aquest objectiu ens proposem que tots els alumnes treballin diferents matèries en llengües diferents a la pròpia (anglès o francès).

1a Trobada pedagògica GEP

El passat 10 de juliol, vam participar a la nostra primera trobada pedagògica d’equips directius del programa Generació Plurilingüisme, GEP, de 1r any. A la jornada va assistir la coordinadora del projecte GEP acompanyada de la directora.
Durant la trobada ens van donar pautes d’organització i… Llegeix més»