Tenim estudiants del Màster en pràctiques 

Aquest curs el nostre centre acull set estudiants de Màster de professorat procedents de la URV, la UAB i la Universitat Pompeu Fabra.

Aquests aspirants a professors han de fer un mínim de 170 hores de formació amb pràctiques al centre acompanyats en tot moment pel seu professor- tutor. Això vol dir que no  només han d’assistir a les classes amb alumnes sinó que han de conèixer el dia a dia i assistir a reunions d’equip docent, juntes d’avaluació, claustres o consells escolars.

Aquesta activitat és un requisit obligatori del Màster per tenir accés a la carrera docent.

A més, els estudiants hauran de preparar una unitat didàctica i impartir-la als nostres alumnes.

El nostre institut creu que és molt positiu oferir aquesta possibilitat ja que és molt important per als futurs professors conèixer en la seva pròpia pell la realitat de les aules i passadissos d’un centre de secundària.

Mosquis.Redacció