Preparatius del curs 2020-21

Dimarts 1 de setembre l’institut va obrir les portes amb la incorporació dels membres de l’equip directiu i el personal d’administració i serveis, tot i  que durant  tot l’estiu s’ha estat treballant per a coordinar un curs atípic a causa de les mesures COVID.

Segueixen els treballs de redistribució dels nous espais per reduir la ràtio dels diferents grups: el gimnàs i la zona de bar, per exemple, s’aprofitaran com a aules.

L’equip directiu i els coordinadors tenen pràcticament finalitzada la distribució de grups, espais i assignació de professors.

S’han dedicat moltes hores per tenir a punt l’organització de centre d’acord amb les directrius del departament d’educació.

Els professors s’acosten a l’institut de manera individual o en grups reduïts i sempre que es pugui  les reunions de coordinació seran de manera virtual.

El web de l’institut i les comunicacions telemàtiques mantindran informades a les famílies sobre les novetats i els protocols a seguir.

Serà, sens dubte, un curs totalment diferent dels altres. Amb l’esforç i col·laboració dels professionals, les famílies i els alumnes farem tot el que estigui a la nostra mà per oferir una educació de qualitat en un entorn segur.

Mosquis. Redacció