El curs 2020-21 ja ha salpat.

El curs més atípic i incert dels últims anys ja s’ha posat en marxa.
El nostre centre ha fet uns enormes esforços per adequar nous espais per tal d’aconseguir que el nombre d’alumnes per aula estigui al voltant dels 20.
S’han habilitat noves aules al gimnàs, on s’intentarà ubicar el nombrós grup de primer de batxillerat. També hem convertit la cafeteria en dues aules noves. El mateix que la sala de reprografia i sala de l’ampa, que han passat a ser una aula de docència.
Creuem els dits perquè passi aviat aquesta crisi i poguem recuperar espais tan emblemàtics dins de l’esdevenir de l’institut.
L’equip directiu s’ha esforçat perquè la implantació de les noves ordres no afecti ni les matèries optatives ni les hores partides del taller de ciències i tecnologia.
Aquest curs també ha vist com la Sandra Hipp, la nostra eficient cap d’estudis durant anys, ha passat el testimoni a la Monica Torregrosa. Agraïm tota la bona feina a la Sandra i tot el nostre suport a la Mònica, que s’estrena en un curs realment complicat.
També acomiadem amb afecte la nostra estimada conserge Francesca Cabré, que arriba a la jubilació i serà substituïda per Antònia Mallol.
La implantació de la mascareta obligatòria s’està respectant de forma adequada. Tots ens estem intentant acostumar a portar aquesta peça de vegades una mica molesta, especialment en els dies de calor.
La comunitat educativa donarà tot el millor de si mateixa perquè els nostres joves rebin una educació de qualitat encara en temps tan incerts com els actuals.
Agraïm tots els esforços a docents, personal, famílies i, per descomptat, als alumnes, que han entès perfectament unes mesures de vegades incòmodes però necessàries.
Mosquis. Redacció