Demostrar la Llei de conservació de la massa al laboratori

Una de les lleis més conegudes de química és la Llei de la conservació de la massa. Ens diu que en una reacció química els grams, al començament, són els mateixos que al final. O sigui, que la massa no es crea ni destrueix, només es transforma.
Una cosa és llegir-ho en el llibre i una altra ben diferent és comprovar-ho al laboratori. Els estudiants han fet reaccionar bicarbonat i vinagre amb producció de diòxid de carboni. Ho han fet en recipients oberts, en un matràs tancat amb un globus, en un pot de plàstic i en un matràs tancat hermèticament amb un tap. En algun cas es mantenia la massa i en d’altres no. Els nois i noies han hagut de reflexionar si realment es compleix la llei de la massa o si per a demostrar-la hem de dissenyar un bon experiment amb el material adequat.
Totes les seves observacions i conclusions hauran de ser reflectides en un informe final de laboratori.
En definitiva, aquesta activitat intenta promoure l’observació, l’anàlisi crítica i la demostració de les hipòtesis a través de dades fiables de laboratori. És a dir: aplicar el mètode científic.

Andreu Faro. Departament de ciències