Mapes gegants i estat de les democràcies al món 

Els alumnes de 3r d’ESO porten setmanes immersos en un projecte de geografia nou d’enguany: la realització, mitjançant un sistema rotatiu de grups, d’uns mapes gegants de geografia política. Es tracta d’una activitat cooperativa on la classe, repartida en grups de cinc, treballa un aspecte de cada continent.

Hem començat perfilant amb colors les fronteres de tots els estats, per després anomenar-los correctament en català. Després n’hem escrit les capitals i els habitants, posant atenció a l’any més actualitzat dels censos nacionals.

En una segona fase i gràcies a l’informe del 2018 de l’ONG Freedom House, hem enriquit el mapa amb la puntuació sobre 100 en relació a la qualitat democràtica de cada estat, calculat a partir de diferents ítems com el sufragi, la llibertat de premsa, el respecte pels drets humans o la separació de poders. Per últim, hem detallat les dues religions majoritàries de cada territori del món.

En aquest procés, llarg i engrescador, han sorgit múltiples descobriments: sorprendre’s per la quantitat d’estats insulars de petita mida a Oceania; les herències del colonialisme amb els territoris d’ultramar; l’existència d’estats no acceptats per tota la comunitat internacional, com Kosovo o el Sàhara Occidental; o la disputa fronterera a la zona del Caixmir.

Els mapes gegants es poden veure a les aules-classe de cada grup de 3r, on els estudiants els han penjat als murs. El projecte s’ha dut a terme en el marc de la matèria de Ciències Socials, impartida pels professors Francesca Bultó i Josep Roig.

Josep Roig, departament de Ciències Socials