Determinació del Radi Solar

Determinació del Radi Solar

Dijous, dia 1 de desembre, amb cel clar i assolellat, però amb temperatures baixes que ens van fer gelar a tots, els alumnes de l’assignatura d’astronomia van anar a la terrassa que hi ha davant del laboratori de Ciències per mesurar el radi del Sol amb l’única ajuda d’una cambra fosca construïda per ells mateixos.

Veure galeria d’imatges
Volíem emular els antics grecs que, sense mitjans tecnològics sofisticats i amb coneixements rudimentaris de matemàtiques, van ser capaços de trobar dades fonamentals del Sistema Solar, com ara, el diàmetre del Sol, la Lluna i la Terra, o les distancies fins al Sol i la Lluna.

Amb un utillatge ben senzill (un peu de rei, un metre, una cambra fosca feta de cartolina negra) i el coneixement de la llei de Tales, vam aconseguir una molt bona aproximació del valor del radi solar.

El procediment teòric és ben simple. Tenint en compte que la llum del Sol es propaga en línia recta, es pot realitzar una estimació del radi solar, coneixent la distància de la Terra al Sol, mesurant el diàmetre de la imatge projectada d’aquest astre sobre la pantalla d’una cambra fosca.

Siguin:

D1 à Diàmetre del Sol

L1 à Distància entre la Terra i el Sol

D2 à Diàmetre de la projecció del Sol en la pantalla

L2 à Longitud de la cambra fosca en la qual es projecta la imatge.

Els resultats experimentals foren prou bons: el valor del radi solar ens va sortir de 736.273 Km; això és tan sols d’un 7% d’error amb el valor real del radi solar, que és de 690.000 Km.