Història

L’Institut Roquetes neix a partir de l’aplicació de la Reforma Educativa (LOGSE, de 1990) i inicia la seva activitat docent durant el curs 1996-1997.

Fins al curs 2001-2002 es va ubicar de forma provisional en els edificis corresponents a l’antic Noviciat dels Jesuïtes de l’Observatori de l’Ebre, l’edifici de la Ibèrica i algunes aules prefabricades.

Durant el curs 2002-2003 es va inaugurar el nou edifici, situat en els terrenys adjacents al CEIP “Mestre Marcel·lí Domingo.” Al cap de molt poc, en 2007, l’edifici principal es va ampliar amb un aulari específic per a batxillerat format per quatre unitats. I a data d’avui estem esperant l’ampliació definitiva del centre que ens permetrà apropar i unificar en un sol espai les aules de FP que actualment estan a l’edifici de la Ibèrica i les de ESO i batxillerat que es troben a l’edifici situat entre els carrers Pare Romanyà, Val de Zafan i Anselm Clavé.

Ela centre acull fonamentalment alumnes de Roquetes, així com de les poblacions d’Aldover, Alfara de Carles, Benifallet, Jesús, Paüls, Raval de Cristo, Els Reguers i Xerta. Disposa dels serveis de transport i menjador escolar.

Entre els espais educatius del centre podem destacar: tres aules d’Informàtica, dos aules de Tecnologia, un aula d’Idiomes, dos laboratoris de Ciències, un aula de Dibuix, una de Música, un hort, un saló d’actes, diversos tallers de Perruqueria i Estètica, un estudi de gravació audiovisual i un gimnàs.

El centre ha estat pioner en la utilització de recursos digitals a l’aula, raó per la qual disposa de pissarres digitals i canons de projecció i connexió WIFI a totes les classes. A més, va implicar-se a fons en el Projecte Educat 1×1, cosa que va comportar la utilització freqüent d’ordinadors portàtils com a eina d’aprenentatge.

Ara, encetem el curs 2019-2020 amb il·lusió renovada i una trajectòria d’èxit acadèmic i d’integració social reconeguda. Hem participat de manera entusiasta en diversos programes d’innovació educativa en diverses àrees. Entre d’altres, podem esmentar el Projecte Arrels (Premi Mayor Zaragoza 2010 i Premi Francesc Candel 2011) per garantir la cohesió social o la coordinació del Programa Comenius en diferents cursos escolars. A més, tenim una orquestra escolar (el conjunt Stop) i un grup de teatre ja consolidats (Joglaresca).

Per altra banda, com a novetat d’aquests últims dos cursos, tenim una secció de Formació Professional Bàsica amb dos grups (FPB 1  i FPB 2) dintre de l’àmbit dels estudis de Imatge Personal, els quals ofereixen una sortida acadèmica a part de l’alumnat de les Terres de l’Ebre que no ha aconseguit el títol de l’ESO.