HORARI D’ATENCIÓ HABITUAL:

Matins de 9:00 a 14:00, de dilluns a divendres.

Tardes de 15:30 a 17:30 els dilluns i els dimecres

Telèfon: 977 502833

HORARI D’ESTIU (MES DE JULIOL)

Matins de 9:30 a 14:00, de dilluns a divendres.

BEQUES I AJUTS 18-19

Ja es poden demanar les beques i ajuts per a l’alumnat de batxillerat i per l’alumnat amb NESE (necessitat específica de suport educatiu) que atorga el Ministeri d’Educació i Formació Profesional per al curs 2018-2019. Cliqueu als enllaços per a conéixer les instruccions:

Beques per alumnat de batxillerat (fins al 1 d’octubre de 2018) Instruccions.

Ajuts per alumnat amb necessitat de suport educatiu (fins al 27 de setembre de 2018): Instruccions.

DOCUMENTS

Full de sortida d’alumnes

Model general de sol·licitud

Sol·licitud de convalidació Nivell C de Català