HORARI D’ATENCIÓ HABITUAL:

Matins de 9:00 a 14:00, de dilluns a divendres.

Tardes de 15:30 a 17:30 els dilluns i els dimecres

Telèfon: 977 502833

BEQUES I AJUTS 18-19

Ja es poden demanar les beques i ajuts per a l’alumnat de batxillerat i per l’alumnat amb NESE (necessitat específica de suport educatiu) que atorga el Ministeri d’Educació i Formació Profesional per al curs 2018-2019. Cliqueu als enllaços per a conéixer les instruccions:

Beques per alumnat de batxillerat (fins al 1 d’octubre de 2018) Instruccions.

Ajuts per alumnat amb necessitat de suport educatiu (fins al 27 de setembre de 2018): Instruccions.

TÍTOLS D’ESO I BATXILLERAT

Es comunica a tots els alumnes que van finalitzar els seus estudis d’ESO els cursos 14/15 i 15/16 que poden passar per Secretaria en horari habitual a recollir el títol personalment. Igualment, tot els/les alumnes que van finalitzar els seus estudis de batxillerat els cursos 14/15, 15/16 i 16/17.

PREINSCRIPCIÓ DE BATXILLERAT I CICLES FORMATIUS

Del 14 al 24 de maig està obert el termini per fer la preinscripció del curs 2018-19 (1r i 2n de Batxillerat i Cicles).

Document de preinscripció 18-19 Batxillerat pdf

Document de preinscripció 18-19 Cicles Grau Mitjà pdf

L’horari de Secretaria per a les preinscripcions és de matí 9:00 a 14:00 (de dilluns a divendres) i de tarda de 15:30 a 17:30 (de dilluns a dijous).

AVÍS ALUMNAT GRADUAT CURS 16-17

Els/Les alumnes que el curs 2016-2017 vau cursar 4t d’ESO heu de passar per la secretaria del centre per recollir el vostre historial acadèmic.

DOCUMENTS

Full de sortida d’alumnes

Model general de sol·licitud

Sol·licitud de convalidació Nivell C de Català