HORARI D’ATENCIÓ HABITUAL:

Matins de 9:00 a 14:00, de dilluns a divendres.

Tardes de 15:30 a 17:30 els dilluns i els dimecres

Telèfon: 977 502833

HORARI D’ESTIU (MES DE JULIOL)

Matins de 9:30 a 14:00, de dilluns a divendres.

BEQUES I AJUTS 19-20

Ja es poden demanar les beques i ajuts per a l’alumnat de batxillerat i FP i per l’alumnat amb NESE (necessitat específica de suport educatiu) que atorga el Ministeri d’Educació i Formació Profesional.

Durant aquest mes de setembre es poden sol·licitar les beques i ajuts que atorga el Ministeri

Beques per a l’alumnat de batxillerat i FP (fins al 1 d’octubre de 2019).
Instruccions.

Ajuts per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu (fins al 26 de setembre de 2019).
Instruccions.

Tots aquests tràmits s’han de fer per Internet a la pàgina web del Ministeri: Accés al servei online

Trobareu més informació sobre beques i ajuts de les diferents institucions als següents enllaços:

DOCUMENTS DE SECRETARIA

Full de sortida d’alumnes

Model general de sol·licitud

Sol·licitud de convalidació Nivell C de Català