Serveis digitals

L’oferta de serveis digitals constitueix un element molt important de l’engranatge d’un centre educatiu.

En aquesta pàgina es referenciaran els serveis en línia que ofereix l’institut com ara el Moodle del centre, els blogs de tutoria, els blogs i webs externs més destacats, les aplicacions de gestió acadèmica, etc.

MOODLE DEL CENTRE: http://agora.xtec.cat/iesroquetes/moodle/

BLOGS DE TUTORIA:

BLOG DE MEDIACIÓ: http://mediacioroquetes.blogspot.com.es/

PORTAL DE CENTRE: http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda

A més a més, en breu posarem en funcionament la xarxa NODES i aquí es llistaran els seus principals grups actius i les activitats més destacades.Per conèixer millor com administrar el web i la xarxa disposeu al portal ATENEU del Departament d’un curset de gestió de NODES molt complet:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/cmd/tac/agora-nodes/index