Màster del Professorat

Des del curs 2015-16 estem acreditats com a centre formador per a les pràctiques del Professorat d’Ensenyament Secundari. Els i les estudiants que ens ho demanen, reben un document d’acceptació per part del centre i acordem amb ells un calendari de pràctiques que inclou dues fases: observació i pràctica docent.

Els documents principals que cal consultar en relació amb aquest tema són.

Al llarg de tot el procés vetllem per establir la coordinació necessària amb les universitats de tot l’Estat que organitzen aquests estudis i el departament didàctic del centre encarregat de la tutorització de l’estudiant, i en finalitzar la seva estada, el seu tutor o mentor lliura un informe a la universitat corresponent avaluant la tasca realitzada a l’aula i al centre per l’estudiant.

Tota la informació oficial està sota la supervisió del Servei Territorial d’Educació a les Terres de L’Ebre i l’assignació de les places es realitza mitjançant l’aplicació Pràcticum del Departament d’Educació.

Principals pàgines de referència: