Grups 2020-21

A l’espai Oferta educativa situat a Menú/ L’institut consten els plans d’estudis seguits al centre en cada etapa.

En els corresponents nivells es pot consultar la informació general i la informació específica relativa a llibres de text, matèries troncals i optatives, programes lectius, projectes pedagògics, itineraris formatius i pràctiques en centres de treball si s’escau.

Al menú de l’esquerra es pot accedir als blocs propis de cada grup-classe, amb el calendari particular i la seva agenda de treballs, proves i deures.