Sortides i activitats extraescolars

En aquesta secció trobareu informació sobre les sortides, els tallers pedagògics, les visites al centre i la resta d’activitats extraescolars previstes. Si voleu proposar una sortida o fer-ne una valoració posterior, desplegueu la pastilla de l’esquerra per accedir als formularis de sol·licitud i al model de valoració de l’activitat.

CURS 2019-20

Previsió del calendari d’activitats extraescolars i sortides:

CALENDARI