Orienta’t

Aquí teniu diversos documents i adreces d’interès per al vostre futur acadèmic i laboral en acabar l’ESO:

PRESENTACIÓ EN POWERPOINT DE L’OFERTA DEL CENTRE

Presentació Postobligatoris Famílies 2020-21

Preinscripcio1rBatxillerat_2020 (pdf editable)

A l’hora de triar l’oferta de matèries específiques de 4t d’ESO us podeu informar mitjançant aquesta presentació i el document adjunt amb la seva descripció:

Presentació Alumnes i Families 3r 2019-20

Informació Matèries Específiques 4t 2020-21

Full de Tria Matèries Específiques 4t_Curs_20-21

1. GENERAL

Estudiar a Catalunya

http://queestudiar.gencat.cat/ca

Orientació Acadèmica

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/

2. FORMACIÓ PROFESSIONAL

Orientació Formativa sobre FP

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/

Presentació del Serveis Educatius Terres de l’Ebre FP 20_21

Oferta de Cicles Formatius a les Terres de L’Ebre

Cicles Formatius Terres de l’Ebre curs 20-21 (Llistat en pdf)

Proves d’accés a cicles de Formació Professional (informació general)

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/

ALUMNAT NO GRADUAT EN ESO

Prova d’accés a CFGM (Inscripció del 13 al 21 de maig de 2020)

Oferta PFi (Programes de Formació i Inserció) i FP Bàsica a Terres de l’Ebre

FP Básica (Institut Roquetes)

Garantia juvenil

3. BATXILLERAT

Batxillerat

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/

Beques per a cursar estudis postobligatoris

http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Beques-de-caracter-general

IOC (Institut Obert de Catalunya)

https://ioc.xtec.cat/educacio/

4. UNIVERSITATS I EDUCACIÓ SUPERIOR

La prematrícula per a les PAU (Proves d’Avaluació del batxillerat per a l’accés a la Universitat) a la convocatòria de juny 2020 s’ha de formalitzar del 18 de febrer al 2 de març.

Els mateixos dies els alumnes interessats en el Grau d’Educació Infantil i Educació Primària també han de formalitzar la matrícula de la PAP (Prova d’Aptitud Personal). Aquesta última, prevista inicialmente per al 25 d’abril, es realitzarà finalment el 15 de juliol de 2020 (dimecres) .

Tots aquests tràmits es fan per Internet a https://accesuniversitat.gencat.cat

Aquí trobareu la Guia informativa prematrícula PAU 2020, amb tot el procediment que s’ha de seguir per formalitzar la prematrícula: Guia_Prematrícula_PAU_2020_estudiant_2n_batxillerat

També podeu consultar la presentació informativa del nostre centre i la facilitada per la Universitat:

Tota la informació sobre les PAU: Canal Universitats

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/

Tots els tràmits es fan a https://accesuniversitat.gencat.cat

Universitats: notes de tall i centres d’estudis

http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/llistes_i_notes/

UNPORTAL (Informació sobre l’Educació superior a Catalunya: Universitat i FP de grau mitjà i superior)

http://www.unportal.net/ (usuari: iroq@unportal.cat)

Què i per què estudiar a les universitats catalanes

https://web.gencat.cat/ca/temes/universitat/

5. ITINERARIS EDUCATIUS (infografia)

mapa-destudis