Organigrama

En aquesta secció podeu trobar la informació més important relativa a la nostra organització interna. Hi consten també les hores d’atenció a les famílies dels coordinadors, els tutors i els membres de l’equip directiu per al curs 2018-19.

EQUIP DIRECTIU

Manel Reverté Ferré DIRECTOR  Dilluns de 11.25 a 12:45 i Dimecres de 12.45 a 13:40
M José Monserrat Querol CAP D’ESTUDIS  Dilluns de 10.05 a 11:00 i Divendres de 11.25 a 12:45
Francisco de Pedro Gómez CAP D’ESTUDIS ADJUNT  Dimecres de 10.05 a 11:00 i Dijous de 09:10 a 10:05
Rosa M. Martín Fernández COORDINADORA PEDAGÒGICA  Dimarts de 10:05 a 11:00 i Divendres de 12:45 a 13:40
Batiste Castell Pàfila  SECRETARI  Dimarts de 10:05 a 11:00 i Dijous de 10:05 a 11:00

COORDINACIONS

Montse Valldepérez Valldepérez COORDINADORA D’ESO  dimecres de 08:15 a 10:05
Cinta Fàbregues Fàbregues COORDINADORA DE BATXILLERAT  dimarts de 09:10 a 11:00
Raül Curto Magín CAP DEP CIÈNCIES NATURALESA  dj de 10:05 a 11:00  i dv de 12:45 a 13:50
Rosa Solé Mallén CAP DEP MATEMÀTIQUES  dl de 12:45 a 13:50  i dc de 10:05 a 11:00
Xavier Beltran Arnau  CAP DEP TECNOLOGIA  dl de 11:25 a 12:45 i dv de 09:10 a 10:05
Assumpta Moya Benet CAP DEP LLENGUA CATALANA  dc de 09:10 a 10:05 i dj de 09:10 a 10:05
Susanna Bel Enguix CAP DEP LLENGUA CASTELLANA  dc de 13:50 a 14.45 i dj de 12:45 a 13:40
Huw Edwiards-Westlake CAP DEP LLENG. ESTRANGERES  dl de 11:25 a 12:45 i i dv de 09:10 a 10:05
Emeteri Fabregat Galcerà CAP DEP CIÈNCIES SOCIALS  dc de 13:50 a 14.45 i dv de 10:05 a 11:00
M. José Cañadó Piñol CAP DEP EF I EXPRESSIÓ ARTÍSTICA  dm de 09:10 a 10:05 i dv de 10:05 a 11:00
Francesc Vidal Adell CAP DEP CFGM IMATGE PERSONAL  dl de 13:45 a 14:45 i dm de 13:45 a 14:45
Carme Masip Curto COORDINADORA FCT  dl de 10:05 a 11:00 i dc de 12:45 a 13.40
Aurèlia Solà Espuny COORDINADORA D’ACTIVITATS  dv de 09:10 a 11:00
Jaume Ferre Algarra COORDINADOR D’INFORMÀTICA  dv de 09:10 a 11:00
Àngels Forcadell Buitrago COORDINADORA LIC  dm de 12:45 a 13:40 i dc de 12:45 a 13:40
Marià Lleixà Tal COORDINADOR BIBLIOTECA  dl de 11:25 a 12:45 i dm de 11:25 a 12:45
J. Enric Rehues Fornós COORD RISCOS LABORALS  dm de 10:05 a 11:00 i dc de 10:05 a 11:00
Puri Forné Vidal CAP SEMINARI ORIENTACIÓ  dj de 09:10 a 10:05 i dv de 10:05 a 11:00

TUTORIES CURS 18-19

GRUP CODI NOM HORES D’ATENCIÓ ALS PARES
1A ESO 02 Núria Gisbert Bueno Dijous de 12:45 a 13:40
1B ESO 73 Roc Benaiges Jaques Dmecres de 11:25 a 12:45
1C ESO 05 Sílvia Serres Prades Dijous de 10:05 a 11:00
1D ESO 64 Mar Subirats Barrera Divendres de 10:05 a 11:00
2A ESO 23 Ramon Canalda Cid Divendres de 10:05 a 11:00
2B ESO 90 Sílvia Echevarria Bayerri Dilluns de 11:25 a 12:45
2C ESO 46 Tamara Barea Acín Dimecres de 11:25 a 12:45
2D ESO 71 Goyo Encina Andrés Dimecres de 10:05 a 11:00
3A ESO 14 Sergi Lluch Sastriques Dimecres de 12:45 a 13:40
3B ESO 35 Feli Fonollosa Pis Dilluns de 12:45 a 13:40
3C ESO 58 Elsa Espelt Ripoll Dijous de 11:25 a 12:45
3D ESO 87 Carmen Chiva Miralles Dimecres de 09:10 a 10:05
4A ESO 51 Isa Subirats Álvarez Dijous de 09:10 a 10:05
4B ESO 74 Raúl Perales Gascón Dimecres de 11:25 a 12:45
4CESO 54 Nacho Zamora de Pedro Dilluns de 12:45 a 13:40
4D ESO 42 Antoni Vañó Beneito Dimarts de 12:45 a 13:40
1 BAT A 31 Conxita Blanch Escurriola Dijous de 09:10 a 10:05
1 BAT B 03 Paquita Cid Vallés Dimecres de 10:05 a 11:00
2 BAT A 60 Joana Subirats Álvarez Dimarts de 12:45 a 13:40
2 BAT B 62 David Carles Mauri Divendres de 11:25 a 12:45
ESTÈT 1 85 Carmen Velasco González Dimarts de 11:30 a 12:45
ESTÊT 2 81 Raquel Hernández García Dimecres de 13:45 a 14:45
PERRUQ 1 84 Betsabé Pérez Garcés Dimecres de 13:45 a 14:45
PERRUQ 2 83 Cèlia Pagès Gruñeiro Dimarts de 11:30 a 12:45
FP BÀSICA 1 88 Mireia Brull Farnós Dimecres de 12:45 a 13:45
FP BÀSICA 2 06 Sofia Morales Tomàs Divendres de 11:25 a 12:45
Aula Oberta 57 Anna Llosa Vallespí Dijous de 11:25 a 12:45

DEPARTAMENTS 

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA NATURALESA

01 SOL Aurèlia SOLÀ CASTELLÀ aurelia.sola@institutroquetes.cat
02 GIS Núria GISBERT BUENO nuria.gisbert@institutroquetes.cat
03 CID Francesca CID VALLÉS paquita.cid@institutroquetes.cat
04 CUR Raül CURTO MAGÍN raul.curto@institutroquetes.cat
05 SER Sílvia SERRES PRADES silvia.serres@institutroquetes.cat
06 MOR Sofia MORALES TOMÀS sofia.morales@institutroquetes.cat
07 ROD Andreu RODRÍGUEZ LÓPEZ  andreu.rodriguez@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

11 MAR Rosa Mª MARTÍN FERNÁNDEZ rosa.martin@institutroquetes.cat
12 SOL Rosa SOLÉ MALLÉN rosa.sole@institutroquetes.cat
13 REV Manel REVERTÉ FERRÉ manel.reverte@institutroquetes.cat
14 MUR Montse MÚRIA CASTELLS montse.muria@institutroquetes.cat
14s SAB Ruth SABATER ROYO ruth.sabater@institutroquetes.cat
14s LLU Sergi LLUCH SASTRIQUES sergi.lluch@institutroquetes.cat
15 VAL Susana VALLS ANDREU susana.valls@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

21 REH Enric REHUES FORNÓS  enric.rehues@institutroquetes.cat
22 MOR Raquel MORA SOLÉ  raquel.mora@institutroquetes.cat
23 CAN Ramon CANALDA CID  ramon.canalda@institutroquetes.cat
24 BEL Xavier BELTRAN ARNAU  xavi.beltran@institutroquetes.cat
25 FER Jaume FERRE ALGARRA  jaume.ferre@institutroquetes.cat
26 OBI Neus OBIOL COMA  neus.obiol@institutroquetes.cat6

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA I LITERATURA

31 BLA Conxita BLANCH ESCURRIOLA conxita.blanch@institutroquetes.cat
32 LLE Marià LLEIXÀ TAL mblai.lleixa@institutroquetes.cat
33 VAL Montse VALLDEPÉREZ VALLDEPÉREZ montse.valldeperez@institutroquetes.cat
34 MOY Assumpta MOYA BENET sumpta.moya@institutroquetes.cat
35 FON Feli FONOLLOSA PIS feli.fonollosa@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

41 BEL Susanna BEL ENGUIX susana.bel@institutroquetes.cat
42 VAÑ Antoni VAÑÓ BENEITO toni.vano@institutroquetes.cat
43 PED Francisco de PEDRO GÓMEZ francisco.depedro@institutroquetes.cat
44 FAB Cinta FÀBREGUES FÀBREGUES cinta.fabregues@institutroquetes.cat
45 BAR Tamara BAREA ACÍN tamara.barea@institutroquetes.cat
46 PER Carme PÉREZ BULLICH carme.perez@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES

51 SUB Mª Isabel SUBIRATS RODRÍGUEZ isa.subirats@institutroquetes.cat
52 FOR Àngels FORCADELL BUITRAGO angels.forcadell@institutroquetes.cat
53 MON Mariajosé MONTSERRAT QUEROL mariajose.monserrat@institutroquetes.cat
54 ZAM Ignacio ZAMORA de PEDRO nacho.zamora@institutroquetes.cat
55 EDW Huw EDWARDS-WESTLAKE huw.edwards@institutroquetes.cat
56 CHE Suny CHERMÉS ROIGÉ suny.chermes@institutroquetes.cat
57 LLO Anna LLOSA VALLESPÍ anna.llosa@institutroquetes.cat
58 ESP Elsa ESPELT RIPOLL elsa.espelt@institutroquetes.cat
59 SUÑ  Cristina SUÑÉ SALVADÓ cristina.sune@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS

60 SUB Joana SUBIRATS ÁLVAREZ joana.subirats@institutroquetes.cat
61 FAB Emeteri FABREGAT GALCERÀ emeteri.fabregat@institutroquetes.cat
62 CAR David CARLES MAURI david.carles@institutroquetes.cat
63 ANG Teresa ANGLADA ANGLADA tere.anglada@institutroquetes.cat
63s MIC Ana MICHAVILA PEPIÓ ana.michavila@institutroquetes.cat
64 BAY Jordi BAYARRI BALADA jordi.bayarri@institutroquetes.cat
64s SUB Mar SUBIRATS BARRERA mar.subirats@institutroquetes.cat
65 MAS Carme MASIP CURTO carme.masip@institutroquetes.cat
66 PON Matilde PONS BARQUERO mati.pons@institutroquetes.cat
67 LLE José María LLETÍ ROCA josemaria.lleti@institutroquetes.cat
68 MAR Aida MARTORELL RUBIO aida.martorell@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT DE EXPRESSIÓ ARTÍSTICA/ EDUCACIÓ FÍSICA

71 ENC Goyo ENCINA ANDRÉS  goyo.encina@institutroquetes.cat
72 DAU Gisela DAURA LUJÁN gisela.daura@institutroquetes.cat
73 BEN Roc BENAIGES JAQUES roc.benaiges@institutroquetes.cat
74 PER Raúl PERALES GASCÓN raul.perales@institutroquetes.cat
90 ECH Sílvia ECHEVARRIA BAYERRI silvia.echevarria@institutroquetes.cat
91 CAS Betlem CASANOVA DOMINGO betlem.casanova@institutroquetes.cat
92 CAÑ M. José CAÑADÓ PIÑOL mariajose.canado@institutroquetes.cat
93 CAT  Batiste CASTELL PÀFILA batiste.castell@institutroquetes.cat

DEPARTAMENT D’IMATGE PERSONAL

81 HER Raquel HERNÁNDEZ GARCÍA raquel.hernandez@institutroquetes.cat
82 VID Francesc VIDAL ADELL paco.vidal@institutroquetes.cat
83 PAG Cèlia PAGÈS GRUÑEIRO celia.pages@institutroquetes.cat
84 PER Betsabé PÉREZ GARCÉS betsabe.perez@institutroquetes.cat
85 VEL Carmen VELASCO GONZÁLEZ carmen.velasco@institutroquetes.cat
86 MAR Àngels MARTÍ MARGALEF angels.marti@institutroquetes.cat
87 CHI Carmen CHIVA MIRALLES carmen.chiva@institutroquetes.cat
88 BRU Mireia BRULL FARNÓS mireia.brull@institutroquetes.cat
89 PER Carla PÉREZ FÉLIX carla.perez@institutroquetes.cat
89s REN Lucía RENTERO RUIZ lucia.rentero@institutroquetes.cat

SEMINARI D’ORIENTACIÓ

94 VID Cristina VIDAL SANCHO cristina.vidal@institutroquetes.cat
95 ALT Xavier ALTADILL TALARN  xavier.altadill@institutroquetes.cat
96 FUN Marisol FUNES LEÓN marisol.funes@institutroquetes.cat
96s EST Cristina ESTEVE SERRA cristina.esteve@institutroquetes.cat
97 QUE Mercè QUEROL MARCH merce.querol@institutroquetes.cat
98 FOR Puri FORNÉ BORT puri.forne@institutroquetes.cat
99 BOR M. José BORRÀS VILALTA mariajose.borras@institutroquetes.cat
  • PAS (Personal d’Administració i Serveis)

Secretaria

Tere ROIG SOLÉ

Isabel VIDAL IDIARTE

Consergeria

Araceli BARANDA VÁZQUEZ

Cristina MARTÍNEZ TENA

Balbi VERDIEL QUEROL

Educadores

Fina ARIÑO CABALLÉ

Carmen SERRANO ROYO

Avelina MORALES GISBERT